Tłumaczenie przysięgłe

Dlaczego potrzebujemy tłumacza przysięgłego?


Dlatego, że musimy przetłumaczyć (na przykład), polski dokument urzędowy, który jest przeznaczony do prawnego obiegu w Belgii. Prawdą jest, że od dnia 14.08.2005r., taki dokument (np: akt urodzenia), może zostać poświadczony przez apostille-(Konwencja haska 05.08.1961) wydany przez M.S.Z. i zalegalizowany przez ambasadę czy konsulat Belgii w Warszawie.


Niemniej, jeśli polski dokument nie został poświadczony w Warszawie, trzeba to zrobić w Brukseli i pierwszym etapem do owej legalizacji jest tłumaczenie danego dokumentu, na jeden z trzech oficjalnych języków. Tłumaczenie to powierzone jest tłumaczowi przysięgłemu. Jesto to profesjonalny tłumacz, który został uprzednio zaprzysiężony przy sądzie 1ej Instancji, zobowiązując się do tłumaczenia dosłownego każdego oficjalnego tekstu, który zostanie mu powierzony.


Istotną sprawą jest, że dokument urzędowy przeznaczony do tłumaczenia poświadczonego z zasady musi być oryginałem. Kopia również może być przedłożona do tłumaczenia, ale tylko wtedy, kiedy została potwierdzona przez urząd do tego uprawniony kraju, który wydał tę kopię. Wymagane jest także, aby każdy dokument administracyjny, wydany był w ciągu ostatnich sześciu miesiącach.


Tłumacz przysięgły wykonuje również inny rodzaj tłumaczenia, jest to tłumaczenie potwierdzone. Ma ono charakter oficjalny ale różni się tym, że podpis tłumacza nie wymaga legalizacji przez Prezesa sądu, któremu on podlega (np: list referencyjny, status firmy, dyplom...).