Tłumaczenie

 

 

Według Słownika języka francuskiego, "Tłumaczenie jest odpowiednikiem oryginalnego tekstu, książki czy dzieła napisanego w obcym języku (źródło), które zostało przeniesione na jezyk docelowy".


Tłumaczenie musi być wierne oryginałowi, musi oddać jego formę i ogólne pojęcie - wierność ta stanowi dla tłumacza obowiązek zarazem moralny jak i prawny. Jednakże, nie wolno pomylić tłumaczenia wiernego, (które nie wyklucza wolnej adaptacji dzieła) i tłumaczenia dosłownego, (które wyklucza jaką kolwiek adaptację). Tłumaczenie dosłowne (np: poświadczone) musi być absolutnie zgodne z sensem słów tłumaczonego tekstu.


Faktem jest, że tłumaczenie stanowi pracę intelektualną, której celem jest przełożenie tekstu z jednego języka na drugi dlatego też, tłumacz zobowiązany jest znać język z którego tłumaczy tekst oryginalny, ale przede wszystkim powinien doskonale znać ten , na który tłumaczy.


In fine, każdy przetłumaczony tekst jest chroniony własnością intelektualną, w związku z czym tłumacz posiada całą paletę praw związanch ze swoją działalnością a contrario posiada również paletę zobowiązań (np: jest jedyną osobą odpowiedzialną za tłumaczenie, nawet jeśli tekst umowy zwalnia go od tej odpowiedzialności).